• HLAVNÁ STRÁNKA
 • AKTUALITY
 • ZAMERANIE ŠKOLY
 • KONTAKT
 • Dnes je 21.10. 2014 a meniny má

  Hlavná stránka

  „ Škola je nazývaná dielňou ľudskosti, kde ľudia mladí a suroví si privlastňujú dokonalé a pravé ľudskosti vymedzené obrysy.“    
                                                                                       J.A.Komenský

  Základná škola Pri Kríži - Bratislava Dúbravka

  Základná škola Pri kríži je miestom, kde sa v plnom rozsahu uplatňuje humanistický a prosociálny prístup k výchove a vzdelávaniu. Našou základnou filozofiou je otvorenosť a vzájomná spolupráca učiteľov, žiakov a rodičov, ktorí sú si navzájom rovnocennými partnermi a spoločne tvoria „trojuholník“ ako základnú bunku školy.

  Otváraním tried s rôznym zameraním dávame možnosť vyniknúť všetkým žiakom, nadaným v rôznych oblastiach. Na vyučovaní vytvárame pozitívnu atmosféru založenú na dôvere, porozumení, rovnocennej komunikácii, kreativite a podnecovaní žiakov k čo najlepším osobným výkonom.

  Škola kladie veľký dôraz i na mimoškolskú činnosť a spoluprácu s inými organizáciami a širokou verejnosťou prostredníctvom krúžkovej činnosti, projektov, exkurzií, výletov, besied či zábavných popoludní.       

   

  © Základná škola Pri Kríži, 2008 | Tvorba web stránok - webriesenia | SEO optimalizácia web stránok | CMS:VELVET